วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557OutOfMyMind on Value Investment

ทักทายกันสักเล็กน้อย

หนังสือ OutOfMyMind on Value Investment นี้รวบรวมบทความเกี่ยวกับการลงทุนที่เผยแพร่ บนแฟนเพจชื่อเดียวกัน  ระหว่างปี เดือนมิถุนายนถึงธันวาคม ปี   2055 เนื้อหาอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนที่ผู้เขียนใช้ออกมาเป็นตอนสั้น ๆ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถติดตามอ่านได้ง่าย  จบเร็ว อ่านได้ทุกที่ แม้บน  Smart Phone หรือ Tablet วัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันแนวคิด ที่ผู้เขียนได้เรียนรู้และรวบรวมมาจากนักลงทุนและผู้มีประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้โอบอ้อมอารีแบ่งปันให้ผู้เขียนมาก่อนหน้านี้  เชิญชวน เพื่อนนักลงทุน ที่อ่านได้นําไปขบคิด ต่อยอด หรือจะโต้เถียง ก็ตามแต่จะพิจารณา แนวคิดการลงทุนในหนังสือเล่มนี้ไม่สามารถรับประกันว่าจะนําความสําเร็จและกําไรมหาศาลมาสู่ผู้อ่านได้ โดยง่ายและแน่นอน แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนรับประกันได้ก็คือ ผู้เขียนใช้แนวคิดในการลงทุนนี้อย่างเคร่งครัด และทรัพย์สินมากกว่า  80% ของผู้เขียนก็ ยังคงอยู่ในพอร์ตการลงทุนในรูปแบบหุ้นสามัญเหล่านี้  ผลตอบแทนทางด้านการลงทุน สําหรับผู้อ่านที่ตัดสินใจใช้แนวทางนี้ ร่วมกันอย่างถูกต้องเคร่งครัดไม่แพ้ ผู้เขียน จึงน่าจะมีโอกาสสอดคล้องกับ ชะตากรรมทางด้านการเงินในระยะยาวของผู้เขียนอย่างไม่ห่างไกลกันนัก

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © รวมหนังสือหุ้น ความรู้เรื่องการลงทุน - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -