วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557


          หากท่านกำลังเริ่มสนใจการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์      สิ่งสำคัญที่นักลงทุนทุกคนต้องให้ความสำคัญคือข้อมูลที่จะใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุน ข้อมูลในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ www.set.or.th เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน     ซึ่งมีทั้งข้อมูลที่เหมาะกับผู้ลงทุนที่เริ่มต้น และผู้ที่ลงทุนอยู่แล้วแต่ยังมีผู้ลงทุนหลายท่านที่ยังไม่ทราบวิธีการหาข้อมูล ไม่รู้จักรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ และที่สำคัญไม่เข้าใจวิธีการดูข้อมูลในเว็บไซต์
          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการ Your 1st Stock จึงได้จัดทำหนังสือฉบับพกพา “เลือกหุ้นตัวแรกด้วย  www.set.or.th” ซึ่งจะช่วยอธิบายวิธีการหาข้อมูลในเว็บไซต์ และได้มีการยกตัวอย่างวิธีการอ่านและการวิเคราะห์ข้อมูลใน “สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน” เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ข้อมูลดังกล่าวในการวิเคราะห์คัดเลือกหุ้นตัวแรกของนักลงทุนมือใหม่ จากแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงง่ายไม่มีค่าใช้จ่ายได้ด้วยตนเอง
           ในนามตลาดหลักทรัพย์ฯ หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล    เป็นตัวอย่างแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการลงทุนของตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนของทุกท่าน

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © รวมหนังสือหุ้น ความรู้เรื่องการลงทุน - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -