วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557

 


  • พีอีเรโช (P/E Ratio หรือ PER) ตัวเลขยอดนิยมของคนเล่นหุ้น
  • ความสามารถในการเจริญเติบโต
  • ความเสี่ยง
  • การวัดความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้น
  • เงินปันผล
  • คุณภาพของสินทรัพย์
  • ความสามารถของผู้บริหาร
  • การประเมินราคาหุ้นอย่างง่าย ๆ
  • การเบี่ยงเบนของราคาหุ้นจากราคาที่ควรจะเป็นและการเก็งกำไร

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © รวมหนังสือหุ้น ความรู้เรื่องการลงทุน - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -