วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เกริ่นนำ

เมื่อกล่าวถึง “ไอดอล” ของการลงทุนแบบเน้นคุณค่า หรือ Value Investing ที่ประสบความสําเร็จและเป็นแบบอย่างในการลงทุนที่ดี เชื่อว่านักลงทุนเลื่องชื่อระดับโลกอย่าง วอร์เรน บัฟเฟตต์ และ จอห์น เนฟฟ์Š หรือนักลงทุนที่มีชื่อเสียงของไทยอย่าง ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร และ คุณเทพ รุ่งธนาภิรมย์ คงจะเป็นไอดอลอันดับหนึ่งในใจใครต่อใครหลายคน เพราะบุคคลเหล่านี้ล้วนมีแนวคิดการลงทุนที่น่าสนใจ และเป็นแบบอย่างการลงทุนที่ดีที่นักลงทุนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการลงทุนของตนเองได้

ตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทําหนังสือ “ตามรอยวิถีเซียนลงทุน” เล่มนี้ขึ้น เพื่อรวบรวมแนวคิดและหลักการลงทุนแบบเน้นคุณค่าของกูรูทั้งระดับโลกและระดับประเทศ ให้สมาชิกในโครงการ “ออมไว้ในหุ้น by TSI” มั่งคั่งด้วยหุ้น ลงทุนอย่างคุณภาพ ได้เรียนรู้และเกิดแรงบันดาลใจในการลงทุนในหุ้นและก้าวสู่‹เส้นทางการเป็šนนักลงทุนแบบเน้Œนคุณค่าที่ประสบความสําเร็จในอนาคต

ฝ่†ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน
ศูนย์ส่‹งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย


สารบัญ

คํานํา  
ตามรอยวิถีเซียนลงทุน :
การลงทุนแบบเน้นคุณค่าของ วอเร็น บัฟเฟตต์      8
ประวัติโดยสังเขป    11
ปรัชญาหลักในการลงทุนของ วอเร็น บัฟเฟตต์    19
ตามรอยวิถีเซียนลงทุน :
การลงทุนหุ้นคุณค่า แบบเน้น P/E ตํ่าของ จอห์น เนฟฟ์    30
ประวัติโดยสังเขป    33
เริ่มชีวิตการบริหารกองทุน    35
หลักปรัชญาการลงทุน 7 ประการของ จอหน เนฟฟ์    37
เทคนิคการค้นหาหุ้นดี ราคาถูก    46
เทคนิคในการบริหารพอร์ตหุ้นที่มี P/E ตํ่า    49
ตามรอยวิถีเซียนลงทุน :
การลงทุนแบบดันโด    54
ประวัติโดยสังเขป    56
ลักษณะเด่นของวิถีแห่งดันโด    57
กลยุทธ์การลงทุนแบบดันโด    61
ศิลปะการขายหุ้น : การตีฝ่าออกจากจักรพยุหะ    67
ตามรอยวิถีเซียนลงทุน :
การลงทุนแบบเซียน VI ของ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร   70
ประวัติโดยสังเขป   72
เริ่มต้นชีวิตการลงทุนด้วยการ “ตีแตก”   75
เรียนรู้หลักการ “ตีแตก”   76
เรียนรู้ตัวอย่างพอร์ต“ตีแตก” ของ ดร.นิเวศน์    78
ตีแตกสู่ความสําเร็จ    80
สไตล์การลงทุน    82
เทคนิคการค้นหาหุ้น VI ของ ดร.นิเวศน์    84
ตะแกรงร่อนหุ้น VI จากปัจจัยด้านคุณภาพ    86
ตะแกรงร่อนหุ้น VI จากปัจจัยด้านราคา    89
เทคนิคการขายหุ้น VI (เมื่อถึงเวลา)    94
ประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนแบบ VI    95
ตามรอยวิถีเซียนลงทุน :
การลงทุนหุ้นห่านทองคําของ คุณเทพ รุ่งธนาภิรมย์   100
ประวัติโดยสังเขป   102
รู้จักธรรมชาติของตลาดหุ้น   103
รู้จักกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้น   104
ลักษณะสําคัญของหุ้นห่านทองคำ   107
เข้าใจตัวเลขทางการเงินเพื่อค้นหาหุ้นห่านทองคำ   108
รู้จักดัชนีวัดความสามารถในการทํากําไร   111
การเชื่อมโยงของดัชนีวัดความสามารถในการทํากําไร   113
ดูการเติบโตของกําไร   114
ยุทธศาสตร์หุ้นห่านทองคำ   114
แนวคิดในการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว   118
แผนการลงทุนแบบระยะยาวด้วยหุ้นห่านทองคำ   120
กลยุทธ์การลดต้นทุนหุ้นในพอร์ตหุ้นห่านทองคำ   121

{ 2 ความคิดเห็น... read them below or Comment }

 1. การลงทุน ไม่มีเพียงแค่หุ้น คาสิโนออนไลน์ คือ อีกหนึ่งคำตอบ
  ท่านสามารถเปิดบัญชี GCLUB โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้:
  โทรศัพท์เบอร์ติดต่อสอบถามรายละเอียดของ EB4T.COM
  AIS: 091-128-1286
  DTAC: 091-128-1287

  หรือ ไปที่ http://eb4t.com และคลิก ผู้ใช้บริการใหม่? สมัครวันนี้!
  เว็บไซต์: ไปที่ http://eb4t.com/gclub.html และคลิก สมัครฟรีวันนี้

  ตอบลบ

- Copyright © รวมหนังสือหุ้น ความรู้เรื่องการลงทุน - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -