วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557
Download

สารบัญ

บทนำ
บทที่ 1 ทำไมเราไม่ควรฝากเงิน (ทั้งหมด) ในธนาคาร
บทที่ 2 การลงทุนก็คือการลงทุน..
บทที่ 3 ความแตกต่างของสินทรัพย์..
บทที่ 4 เวลาหรือจังหวะที่เหมาะสม..
บทที่ 5 ความเสี่ยง..
บทที่ 6 วางใจเป็นกลาง อย่าเล็งผลเลิศ..
บทที่ 7 สรุปแนวคิดพื้นฐานในการลงทุน
บทที่ 8 ราคาของหุ้น (ราคาพาร์, ราคาทางบัญชี และราคาตลาด)
บทที่ 9 อัตราส่วนความคุ้มค่าในการลงทุน
บทที่ 10 องค์ประกอบของงบการเงิน
บทที่ 11 รายละเอียดของสินทรัพย์บริษัท
บทที่ 12 รายละเอียดหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท
บทที่ 13 งบกำไรขาดทุน
บทที่ 14 ลองวิเคราะห์หุ้น STOCK 1
บทที่ 15 ลองวิเคราะห์หุ้น STOCK 2
บทที่ 16 การมีส่วนได้เสียของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารบริษัท
บทที่ 17 ค้นหาหุ้นปันผลกันเถอะ
บทที่ 18 คัดสรรหุ้นเพื่อเข้าลงทุน
บทที่ 19 ค้นหาจังหวะที่เหมาะสมด้วย กราฟ Tecnical
บทที่ 20 บทส่งท้าย 

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © รวมหนังสือหุ้น ความรู้เรื่องการลงทุน - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -