วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557


Download

สารบัญ

บทนำ
บทนำ (เวอร์ชั่น หมีส้ม)
ความในใจผู้เขียน “มีความสุขกับหุ้นปันผล By หมีส้ม” ขณะบวชครั้งที่ 2
บทที่ 1 เราจำเป็นต้องลงทุนหรือให้เงินทำงานแทนเรา
บทที่ 2 ความผิดพลาดอันยิ่งใหญ่
บทที่ 3 เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ
บทที่ 4 กฏ 80-20 ของ วิลเฟรโด พาเรโต (Vilfredo Federico Damaso Pareto)
บทที่ 5 วัฏจักร (Cycle) - โอกาสและความเสี่ยง
บทที่ 6 ลงทุนอะไรดีล่ะ..
บทที่ 7 ห้ามเล่นการพนัน (ทั้งที่ถูกและผิดกฏหมาย) อย่างเด็ดขาด
บทที่ 8 Passive Income เพื่อความมั่นคงของชีวิต ด้วย “หุ้นปันผล”
บทที่ 9 เงินที่ได้มาอย่างรวดเร็ว ไม่มีจริงในโลกของการลงทุน
บทที่ 10 Passive Income มาจากไหน มันเติบโตได้อย่างไร
บทที่ 11 ระยะเวลากับการลงทุน
บทที่ 12 จังหวะที่เฝ้ารอและการคัดสรร
บทที่ 13 หุ้นกลุ่มโภคภัณฑ์ (Commodity)
บทที่ 14 หุ้นกลุ่มสถาบันการเงิน
บทที่ 15 ส่วนได้เสียและความตั้งใจในการบริหาร
บทที่ 16 ประเมินตนเองก่อนลงทุนและพัฒนาตนเอง
บทที่ 17 การลงทุนผ่านกองทุนรวม
บทที่ 18 ออมเงินเดือนละ 1,000 บาท
บทที่ 19 “ที่ดิน” คือ สุดยอดการลงทุน
บทที่ 20 บทสรุปของหนังสือเล่มนี้ Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © รวมหนังสือหุ้น ความรู้เรื่องการลงทุน - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -