วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557


  • แนวความคิดเบื้องต้นว่าด้วยงบการเงินกับการดำเนินงานของธุรกิจ
  • การวัดความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
  • การวัดความสามารถในการบริหารหนี้สิน
  • การวัดความสามารถในการบริหารสภาพคล่อง
  • การวัดความสามารถในการทำกำไร
  • การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของบริษัท
  • ข้อความระวังเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงิน

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © รวมหนังสือหุ้น ความรู้เรื่องการลงทุน - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -