วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
อ่านงบการเงิน ตอนที่ 1 ปูพื้นฐานอ่านงบการเงิน Mr.LikeStock

เนื้อหาประกอบด้วย (จำนวน 120หน้า )
พื้นฐานการอ่านงบการเงิน
•  ส่วนประกอบของงบการเงิน
เครื่องมือวิเคราะห์งบการเงิน
•  อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง แนวโน้ม
วิเคราะห์งบการเงิน
•  จับจุดอ่านงบการเงิน 20 จุด
เครื่องทุ่นแรงการวิเคราะห์งบการเงิน
•  วิธีดูงบอย่างเร็วๆ


Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © รวมหนังสือหุ้น ความรู้เรื่องการลงทุน - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -