วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557

  • บทที่ 1: โหมโรง
  • บทที่ 2: หุ้นกู้
  • บทที่ 3: วอร์แรนท์
  • บทที่ 4: การปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ์ เมื่อมีการออกหุ้นใหม่ หรือ จ่ายเงินปันผล
  • บทที่ 5: หุ้นกู้ควบวอร์แรนท์ และสิทธิในการจองวอร์แรนท์ หรือหุ้นกู้ควบวอร์แรนท์

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © รวมหนังสือหุ้น ความรู้เรื่องการลงทุน - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -