วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557


Chapter 1: โหมโรง
Chapter 2: หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างกราฟ
Chapter 3: รูปแบบการเปลี่ยนแนวโน้ม (Reversal Patterns)
Chapter 4: รูปแบบต่อเนื่อง (Continuous Patterns)
Chapter 5: แผนภาพ Point & Figure
Chapter 6: ระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Movingn Averages)
Chapter 7: เครื่องชี้ที่เกี่ยวกับราคา (Price Indicators)
Chapter 8: ดัชนีวัดความแกว่งในปริมาณการซื้อขาย (Volume Indicators)
Chapter 9: เครื่องชี้ภาวะตลาด (Market Indicators)
Chapter 10: ตัวเลขของฟิโบนาชี่และการประยุกต์ใช้ (Fibonacci Numbers and Applications)
Chapter 11: ทฤษฎีคลื่นของอีเลียต (Elliot Wave Theory)
Chapter 12: ทฤษฎีแกนน์ (Gann's Theory)
Chapter 13: ทฤษฎีคลื่นวัฏจักร (Cycles Theory)
Chapter 14: การวิเคราะห์แผนภูมิแบบแท่งเทียนเบื้องต้น (Introduction to Candlestick Charting)
Chapter 15: รูปแบบการเปลี่ยนทิศทางของการวิเคราะห์แบบแท่งเทียน (Candlestick Reversal Patterns)
Chapter 16: รูปแบบต่อเนื่องในการวิเคราะห์แท่งเทียน (Candlestick Continuous Patterns)
 
Chapter 17: 77 กระบวนยุทธ์ 

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © รวมหนังสือหุ้น ความรู้เรื่องการลงทุน - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -