วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557
            การสร้างเงินให้งอกเงยอย่างมีเป้าหมาย ถือเป็นการบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพ แต่ยังมีผู้ลงทุนหลายคนที่เริ่มลงทุนและไม่ได้ตั้งเป้าหมายการบริหารเงินไว้  ลงทุนเพียงเพราะคำเชิญชวน ลงทุนเพียงเพราะกระแสของการลงทุนในหุ้น หรืออนุพันธ์ และยังมีผู้ลงทุนอีกมากมายที่ลงทุนผ่านตราสารการเงินต่างๆ มาหลายปี แต่ก็ยังไม่มีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน หรือกล่าวได้ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จในด้านการลงทุน เพราะยังไม่มีความรู้ด้านการลงทุนมากนัก เพราะไม่มีเวลา หรือเพราะไม่มีวินัยในการลงทุน หนังสือชีวิตเปลี่ยนเพราะการลงทุนจึงเป็นหนังสือที่ทีมงานตลาดหลักทรัพย์ฯตั้งใจจัดทำขึ้นเพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ที่เริ่มลงทุน รวมถึงผู้ที่ลงทุนแล้วแต่ยังไม่มีเป้าหมายการลงทุนที่ชัดเจนได้เห็นตัวอย่างและแนวทางของผู้ลงทุนที่มีวินัย รู้จักศึกษาข้อมูลการลงทุนอย่างถ่องแท้ รู้จักการบริหารเงิน และรู้จักสไตล์การลงทุนของตนเอง จนนำไปสู่ความสำเร็จด้านการลงทุนอย่างมีคุณภาพ  ทีมงานตลาดหลักทรัพย์ฯหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านได้เห็นตัวอย่างแนวคิดของการลงทุนและนำมาปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับสไตล์การลงทุนของตนเอง เพื่อบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายในหนังสือยังมีเนื้อหาบริการด้านการลงทุนของบริษัหลักทรัพย์ชั้นนำ(Broker Services)เพื่อผู้เริ่มต้นลงทุนจะได้ทราบถึงการให้บริการของแต่ละบริษัทหลักทรัพย์ และสามารถเลือกบริษัทหลักทรัพย์ที่พร้อมให้บริการแก่ผู้ลงทุนได้อย่างเหมาะสม

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © รวมหนังสือหุ้น ความรู้เรื่องการลงทุน - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -